Русенски окръжен съд вещи лица

Дата на публикация: 23.08.2020

Емилия Иванова Мицова, строителен инженер. Жалбоподателят подава касационна жалба. Да се внесе

Ако са налице затруднения за плащане на парични задължения, те временни и преодолими ли са или имат траен и необратим характер? Димитър Иванов Димитров, противопожарна техника и безопасност.

Платена ли са лизинговите вноски от ищеца на ответника. Постановлението подлежи на вписване в книгата по в, ал. На 17 април г.

Вземане на решение за нова пазарна оценка на активите. Страна по дело Кредитор. Съдебна финансово-икономическа експертиза. Любомир Цветков Йотов, икономист - международни икономически отношения. Елена Николаевна Постникова-Върбанова, икономист. Копие от определението да се връчи на страните и вещите лица.

Търговище, с л. Русе, ул. ЗАДЪЛЖАВА длъжника в дневен срок да предаде разплащателните ведомости на осигурените от него лица в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, заедно с приложени трудови договори, заповеди за назначаване и преназначаване, заповеди за ползван неплатен отпуск над 30 работни дни, заповеди за прекратяване на трудови или служебни правоотношения и да представи по делото удостоверението по чл.

Списък на вещите лица за съдебен район Русе - 2019 година

You need JavaScript enabled to view it. Детелина Иванова Ачева, оценител недвижими имоти. Стефан Тодоров Доневски, инженер-геодезист. Начо Начев Начев, противопожарна техника и безопасност. Атанас Великов Митев, строителен техник. Медицинските доказателства показвали също така, че съдържанието на алкохол в кръвта на заинтересованото лице било над допустимата граница според вътрешното законодателство.

Красимира Иванова Петкова, оценител на недвижими имоти.

 • ОПРЕДЕЛЯ текущо месечно възнаграждение на временния синдик в размер на две минимални месечни работни заплати, което към настоящия момент е в размер на лв.
 • Рени Ботева Крумова, икономист-счетоводител. Какви са коефициентите за ликвидност, автономност, обща задлъжнялост на годишна база за г.

Атанас Великов Митев, икономист. Жалбоподателят е признат за виновен за извършеното деяние и осъден условно на една година и шест месеца лишаване от свобода? Светлана Тодорова Христозова, оценка на злато и скъпоценни камъни. Препис от определението да се изпрати на страните и на вещото лице за сведение и изпълнение.

Пламен Кънчев Станев, строителен техник!

Електронни услуги

Детелина Иванова Ачева, оценител недвижими имоти. София, ЕИК, да предплати сумата лв. Ралица Минчева Дионисиева, икономист-финансист. Цветелина Димитрова Георгиева, инженер по компютърна техника.

Валерий Иванов Обретенов, оценител на недвижими имоти. Списъкът все още не е обявен в търговския регистър. Атанас Василев Минчев, оценител земеделски земи. Следователно е продължил десет години и осем месеца на три инстанции. Катя Димитрова Кънчева, инженер пожарна техника и безопасност.

Храмът на правосъдието

Върховното съдилище нарежда на по-низшата инстанция да направи нова експертиза, която да отговори на въпроса кой е шофирал претърпялата злополука кола. Даниел Ликаса Бокана, селскостопански машинен инженер.

Иво Георгиев Жейнов, специалист историк и учител по история, археология.

Отхвърля повдигнатото от Правителството възражение за неизчерпване на вътрешноправните средства за защита. РОС в открито съдебно заседание на 29 септември г.

София, икономист-счетоводител, инженер-земеустроител. Бисерка Кирилова Стефанова, строителен инженер. Вземане на решение относно текущите разходи в производството по несъстоятелност на длъжника, русенски окръжен съд вещи лица. Емине Сейфулова Емурлова, икономист-контрольор. Спрени ли са плащанията по търговски сделки и публичноправни задължения и от коя дата! По делото Желев cрещу България.

ЗАДЪЛЖАВА синдика Димитър Христов да представи пред съда становище по постъпилото възражение в тридневен срок от получаването на съобщението за разпореждането, но не по-късно от датата на провеждане на съдебното заседание за разглеждане на възражението.

Гицка Стоилова Гецова, стоковед-икономист. Васил Тодоров Петров, икономист-счетоводител. Виолетка Станкова Кулева, строителен инженер, промишлено и гражданско строителство.

Борис Борисов Сакакушев, машинен инженер. Вземане на решение относно текущите разходи в производството по несъстоятелност на длъжника.

Препис от определението да се връчи за сведение на синдика. Разрешавам изплащане на сумата от лв.

Добре е да знаете:

Коментари

 1. Жельо
  Емил Василев Желев, противопожарна техника и безопасност.
 2. Кераца
  Русе, не посочи и не представи писмени доказателства или не предяви насрещен иск, той губи възможността да направи това по-късно, освен ако пропускът се дължи на особени непредвидени обстоятелства. Синдикът да изготви обобщен списък на кредиторите с приети вземания с оглед регистрацията на участниците в събранието и отчитане на гласовете им.
 3. Аерозола
  Явор Живков Гелков, инженер по транспорта, технология и управление на транспорта.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.