Електричен ток в човешкото тяло физика

Дата на публикация: 14.09.2020

Всички увреждания на общото състояние на организма го правят по-чуствителен към действието на тока, особено заболявания на сърдечно-съдовата система, дихателната система и др. Категории : Електромагнетизъм Физични величини. Биологично - дразнене и възбуждане на човешките тъка- ни, съпроводено с мускулни контракции съкращение , вклю - чително и мускулите на сърцето и белия дроб.

Ток пренасочва насам. То се съпътства от редица ефекти, които могат да бъдат вредни или полезни, например:. Начало Нови документи Популярни документи Публикувай документ За контакти. Когато човек се допира едновременно до два електрода, говорим за двуполюснмо включване. Различава се и ток с високо напрежение - по високо от V.

Тъй като електрическият ток може да се създава както от положително, така и от отрицателно заредени частици или и от двете е удобно да се избере такава посока, която да е независима от типа заряд. Всички увреждания на общото състояние на организма го правят по-чуствителен към действието на тока, особено заболявания на сърдечно-съдовата система, дихателната система и др.

Безплатно споделяне на документи. В международна система единици SI големината на тока или само токът се измерва в ампери и носи името на френския физик Андре-Мари Ампер. Погледнато реалистично, токоносители дупки не съществуват в природата! Действие на електричния ток върху човешкото тяло 9 out of 10 based on 2 ratings. Физиологичното действие на електричния ток върху човешкия организъм.

Токоносителите в металите са електрони, намиращи се в зоната на проводимостта енергийно състояние на електрона, намиращо се непосредствено над валентната зона при металите. Категории : Електромагнетизъм Физични величини. Основните въпроси, които са разработени в реферата са видовете поражения от електрически ток, последствията от тях, оказване на първа помощ и лечение на пострадалите.

Електричният ток предизвиква телсни уврежданиячрез непосредствено съприкосновение с тялото на човека или чрез предмети, намиращи се под напрежение, но на разстояние т. Прекратяване на сърдечната дейност настъпва вследствие на фибрилация на сърдечния мускул.

 • Електролитно - разлагане на кръвта и другите органичес- ки течности.
 • Нови документи Ролята на моделирането в уроците по изобразително изкуство в началното училище Откриване на ръбове, линии и ъгли в изображения Маргарет Tачър като личност и политически лидер Компютърни мрежи в бизнеса Класификация на хидравличните машинни механизми. Спиране на дишането настъпва вследствие на рефлекторно дразнене на дихателния център, или при преминаване на тока през главата.

Различава се и ток с високо напрежение - по високо от V. Настъпва смърт. Поражение от електрически ток се нарича въздействието върху човешкото тяло, което причинява електрическият ток при протичане през. Безплатно споделяне на документи. Не е възможно самостоятелно отделяне на човека от тоководещите части неотпускащ ток. Действие на електричния ток върху човешкото тяло.

Какви са видовете поражения от електрически ток?

Сайт за безплатни документи Публикувай своя документ. Различава се и ток с високо напрежение - по високо от V. Въпросната информация може да е непълна, неточна или изцяло невярна.

При контакт с високо напрежение се образува волтова дъга искрапри което рязко се повишава съпротивлението на овъглените тъкани и това води до бързо прекъсване на контакта, кожени и копринени части на дрехите и обувките, електричен ток в човешкото тяло физика. Електричество Магнетизъм Електромагнетизъм. Електрическият удар е възбуждане на живите тъкани при преминаване на електрически ток през тях.

Голямо съпротивление имат гумени. Електролитно - разлагане на кръвта и другите органичес- ки течности!

Фактори, определящи степента на поражение

Прегледи Преглед Редактиране Редактиране на кода История. Основните въпроси, които са разработени в реферата са видовете поражения от електрически ток, последствията от тях, оказване на първа помощ и лечение на пострадалите.

Ток пренасочва насам. Електрическото съпротивление на човешкото тяло зависи от своя страна от следните фактори:. Освен това от значение е и близостта на високи дървета или стълбове, предмети, особено с метални върхове.

 • Разнообразието на действие на електричният ток върху човешкият организъм се определя от следните фактори: 1 Физически параметри на тока: напрежение, сила, съпротивление.
 • Развитието на физиката и техническите науки даде възможност да се задълбочат изследванията и разширят познанията в областта на изучаване на електрическите процеси и действието на електрическия ток върху човешкото тяло.
 • Имайте предвид, че това може да стане причина за изтриването на цялата статия или раздел.
 • Известни учени.

В международна система единици SI големината на тока или само токът се измерва в ампери и носи името на френския физик Андре-Мари Ампер. Разпространяване на електричният ток в организма е възможно, електричен ток в човешкото тяло физика, най-често наричан просто ток? Жените са по-чувствителни към макрошокове, ако има условия за влизане и излизане на тока, отколкото мъжете. Електрическия. Основна статия: Плътност на тока. Именни пространства Статия Беседа. При протичането на електрически ток се наблюдават различни резултати в зависимост от средата.

E-mail или потребителско име

Освен напрежението и силата на тока, за да настъпи поражение от електричество, са важни и други условия: влажни дрехи и влажна кожа, мокри обувки, метални предмети по тялото и в джобовете на дрехите. Насоченото движение на положително заредени частици дава същия резултат за електрическия ток, както насоченото движение на отрицателно заредени частици, но в обратната посока.

Когато човек се допира едновременно до два електрода, говорим за двуполюснмо включване. Различава се и ток с високо напрежение - по високо от V.

В зависимост от патологичните процеси, а след това е мозъкът, те се класифицират в четири степени: Tweet Сподели линка с приятел: Редактор: Снежина Стоянова Изтегли документ. Сърцето най-много се уврежда от токови удари. Начало Нови документи Популярни документи Публикувай документ За контакти.

Добре е да знаете:

Коментари

 1. Панкртийян
  При преминаване през човешкото тяло електрическият ток оказва следното действие: 1. Действие на електричния ток върху човешкото тяло.
 2. Горичка
  Трудно бихме могли да си обясним съвременните достижения на науката без наличието на електричес-ката енергия.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.