Издаване на акт за раждане пловдив

Дата на публикация: 29.07.2020

Издаване на удостоверение за наследници. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението, където е съставен актът за гражданско състояние — т.

Политика за поверителност.

Документ за самоличност; Нотариално заверено изрично пълномощно. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.

Заявление за искане на дубликати от актове по ГС. Начало Услуги Административни услуги Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина.

Издаване на преписи или заверени копия от актове за гражданско състояние. Издаване на удостоверение за правно ограничение Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите. Начало Сигнали Контакти Карта на сайта. Издаване на удостоверение за раждане- оригинал. Заявление-молба по чл.

Адресна карта за настоящ адрес. Ръководство, компетентни институции Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.
  • Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението.
  • Пловдив, ул. Удостоверение за настоящ адрес.

Услуги по звена

Вписване промяна в актовете за гражданско състояние, извършена по съдебен или административен ред. Цената на услугата е в зависимост от издаденото удостоверение. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран ПА. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.

  • Документ за самоличност, изрично нотариално заверено пълномощно; Искане за издаване на удостоверение за наследници, подадено от наследник или от упълномощено лице.
  • Заявление — от наследник на починалия или пълномощника с данни, че лицето е починало в гр. Адресна карта за настоящ адрес.

Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние Начини на заявяване на услугата.

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението -. Издаване на удостоверение за семейно положение. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, съставени в чужбина Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след година Наименование на административната куфари за мотор kappa и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, издаване на акт за раждане пловдив.

Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.

2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

Заявление — по образец за съответния вид удостоверение — в ГРАО на съответната администрация, където се издава документът. Пловдив, ул. Удостоверение за сключване на брак на български гражданин в чужбина. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт.

Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра издаване на акт за раждане пловдив услугите. Заявление Начини на заявяване на услугата.

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес. Приемане на молба за установяване наличието на българско гражданствопреглед на и комплектоване на документи за прилагане към молба. Заявление за промяна на постоянен адрес.

Индекс на страниците

За актове за раждане, съставени преди г. Документ за самоличност или изрично пълномощно. Този сайт използва бисквитки.

  • Документ за самоличност, изрично нотариално заверено пълномощно; Влязло в сила съдебно решение или друг акт на чуждестранен орган — оригинал, преведен и легализиран; Заявление по образец; Декларация по чл.
  • Извлечения от актове за гражданско състояние, свързани с раждане, брак или смърт, когато се поискат от заинтересована страна и когато използването им изисква да бъдат преведени.
  • Документ за самоличност, изрично нотариално заверено пълномощно; Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението.
  • Издаване на удостоверение за раждане — дубликат.

За актове за раждане, съставени преди г. Заявление - по образец, изрично нотариално заверено пълномощно; Искане за издаване на удостоверение за наследници, където се издава документът.

Remember Me. Обикновена услуга- 7 раб. Удостоверение за постоянен адрес -бърза поръчка. Документ за самолично. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак- дубликат.

Форма за търсене

Документ за самоличност или изрично пълномощно. Закон за ратифициране на Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8.

Искане за издаване удостоверение въз основа на регистъра на населението Начини на заявяване на услугата. Издаване на удостоверение за семейно положение Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.

Like Us On Facebook. Вписване промяна в актовете за гражданско състояние, извършена по съдебен или административен ред. Припознаване на дете Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.

Добре е да знаете:

Коментари

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.