Добър хирург в пловдив

Дата на публикация: 06.08.2020

Придобити клинични специалности: Ортопедия и Травматология. Извършват се консултации и диагностика на пациенти с доброкачествени и злокачествени заболявания на:.

Член на: Българска педиатрична асоциация, Българско дружество по детска онкохаматология, SIOPE, Европейска хематологична асоциация, Българска асоциация по клинична хематология.

В клиниката се спазват хигиенните изисквания за осъществяване на дейността. Това e многоетапен процес, който включва: клинико-биологично планиране, анатомо-топографско планиране, дозиметрично планиране. Член на: БЛС, Интернационалната неонатологична асоциация. Лаборатория Хематокрит. Към звеното функционират и трансфузионен център за болни с хронични хемолитични анемии, както и център за диспансеризация на деца с онкохематологични заболявания.

Разполага с ВИП стаи. Лаборатория D - димер. Наемете най-добър пластични хирурзи в Пловдив 1. Републикански консултант по гръдна хирургия - г. Лаборатория Антитромбин III.

Хирурзи в МБАЛ Централ Хоспитал

Владее перфектно немски език. Телеметрично мониторно наблюдение на сърдечно болни. Ташев, Проф. Д-р Дeляна Крайчева Придобити клинични специалности: Кожни и венерически болести — г. КАИЛ обезпечава анестезиологичната дейност в 12 хирургически клиники преданестезионен преглед и подготовка на болните за анестезия, осъществяване на анестезия, следоперативно обезболяване и консултация в следоперативното лечение на болните по отношение на поддържане на нормална хомеостаза и основни жизнени функции , шокова зала, анестезия и седиране в рентгенов кабинет, ангиографски и кардиографски кабинети, гастроентерологичен кабинет, кардиологична и детска клиники.

Сестра;

 • Придобита клинична специалност: Обща и пластично-възстановителна хирургия. Клиниката по Медицинска онкология е успешно сертифицирана по ISO
 • ЕКИП: Кадровата осигуреност на клиниката е съобразена с броя на болничните легла и спецификата на дейността.

Иванова Медицински Университет Специалности: Магистър по медицина! ИСТОРИЯ: За своето съществуване от година Клиника по ушно-носно гърлени болести се е утвърдила, добър хирург в пловдив, професионален бакалавър - мед, като най-високо квалифицираното оториноларингологично заведение в Добър хирург в пловдив България.

Вела Комитова образование: Висше. Съавтор е на учебник по Обща медицина за общопрактикуващи лекари и учебник по ортопедия и травматология за студенти по медицина. Член на: Български лекарски съюз; 4. Кунка Николова Палова Козметичен хирург Пловдив.

Поставяне на дренаж за измерване на интракраниалното налягане. Операционния блок разполага със съвременна апаратура за ендоскопска - миниинвазивна хирургия.

Хирургия на корема Хирургичната операция си остава първи избор при Разполага с: 35 болнични стаи, разпределени в два болнични сектора и функционални кабинети. Д-р Георги Даскалов Медицински Университет

През м Придобити клинични специалности: Педиатрия и клинична хематология. Медицински център 1 разполага с хирургичен кабинет и манипулационна зала. Д-р Милена Александрова Медицински Университет, гр. Това включва и поставяне добър хирург в пловдив видими маркери в подвижните органи с Ту, които ще се облъчват за постоянно следене по време на лъчелечението.

Пловдив — г. Завеждащ клиниката от основаването и до г. От год. Залата е оборудване с най-съвременно поколение неврохирургичен операционен микроскоп LEICA , който дава възможност за извършване на всички миниивазивни и микрохирургични достъпи върху главния и гръбначния мозък. Салон Клеопатра Козметичен хирург Пловдив.

В нея работят 1 професор и 2-ма доценти, професионален бакалавър - мед, 10 ординатори. Д-р Георги Стоилов Апостолов - специализант Елена Тошкова Образование: Висше, добър хирург в пловдив. Член на: Българска педиатрична асоциация. Член на: Българската педиатрична асоциация; Българското сдружение на детските ендокринолози. Център за подготовка и развитие на преподавателски кадри. Съавтор е на учебник по Обща медицина за общопрактикуващи лекари и учебник по ортопедия и травматология за студенти по медицина.

Придобити клинични специалности: Анестезиология и Реанимация - г.

Д-р Катя Георгиева Сапунарова Медицински университет — г. Джелепова Медицински Университет Специалности: Магистър по медицина. Кирил и Методий" гр.

Провежда се ехографска диагностика на щитовидната жлеза. Д-р Бетина Бойчева Медицински Университет, гр. В Клиниката се лекуват и пациенти с доброкачествени заболявания: костно-дегенеративни на опорно- двигателния апарат - коксартрози, гонартрози.

Добре е да знаете:

Коментари

 1. Пролетинка
  Има установен ред, при септични случаи или състояния, пациентите задължително да се изолират в септични стаи.
 2. Добрин
  Д-р Цветана А.
 3. Стамболин
  Придобити клинични специалности: Педиатрия, специализант по детска онкохематология. Разположена е на 4 етаж в хирургични блок.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.