Сди застраховки за коли

Дата на публикация: 11.08.2020

Доставката на застрахователната полица, до посочения от Вас адрес, е напълно безплатна за територията на цялата страна. Прекратяване на застрахователен договор, сключен чрез страницата:. Тя е равна на записаната по полицата премия и евентуална допълнителна такса за покриване на разходи за обслужване на застраховката.

Изискавнето е по Закона за мерките срещу изпирането на пари. Във всички останали случаи следва да уведомите КАТ и да изчакате на място за издаване на протокол. При настъпване на застрахователно събитие сте длъжен според възможностите си да направите необходимото за спасяване на увредените лица и за ограничаване на вредите, причинени на имущество, да уведомите компетентните органи за контрол на движението по пътищата.

Пише я на гърба на книжката срещу картината на МПС-то. За да възстанови регистрацията на автомобила, собственикът трябва да сключи задължителната застраховка "Гражданска отговорност", след което да премине цялата процедура по регистрация в КАТ, да заплати за нови табели, както и такса за издаването на нов талон.

Посредникът или застрахователят имат да направят копие на талона и да го приложат към полицата. Стикерът и контролният талон влизат ли в цената. Регистрационен номер: Моля изберете. Съдържанието на тази страница и предлаганите услуги и информация са съобразени с приложимото българско право.

Частните лица обикновено работят към конкретна застрахователна компания, сди застраховки за коли което са специализирани, което иска да направи полицата.

Кой Може да Сключи Застраховка Гражданска Отговорност Онлайн?

Лицето, което сключва застраховката ще бъде вписано в полицата като Застраховащо лицe. Практиката в такива случай е да се издават едномесечни застраховки Гражданска отговорност , след регистрация на автомобила в КАТ е необходимо да се свържете с нас и да ни изпратите снимка на големият регистрационен талон на автомобила , след което ние Ви изготвяме нова едногодишна полица с данните на собственика по талон.

Обезщетенията са за пострадали трети лица и материални щети, собственост на трети лица. С изпращането на поръчка за застраховка потребителят декларира, че е получил изричното съгласие на физическите лица, посочени от него във въпросника за застраховане или застрахователните договори, техните лични данни да бъдат съхранявани, обработвани или предоставяни на трети лица от брокера, при условията на ЗЗЛД, във връзка и за целите на офериране, сключване и администриране на застраховки.

Налагат и съответните административни наказания на собственика - глоба от лева.

Ако сди застраховки за коли разполагате с копие на който и да от двата талона, можете да попълните данните ръчно. Потребителят е изцяло отговорен за поддържането на конфиденциалността на персоналния си достъп. Доставката е напълно безплатна. При нас поръчката на застраховка "Гражданската отговорност" онлайн е лесно и бързо решение. При платена гражданска отговорност за една година при смяня на собственика новия собственик плаща ли нова гражданска отговорност?

Какви документи ми трябват за да сключа гражданска отговорност?

Няма граничен контрол и не се изисква при влизане на територията на съответната държава. Можете да заплатите втората си вноска по ГО при нас. С изпращането на поръчка за застраховка потребителят декларира, че е получил изричното съгласие на физическите лица, посочени от него във въпросника за застраховане или застрахователните договори, техните лични данни да бъдат съхранявани, обработвани или предоставяни на трети лица от брокера, при условията на ЗЗЛД, във връзка и за целите на офериране, сключване и администриране на застраховки.

Проверих в ГФ и имам валидна гражданска, също и стикер на прозореца на автомобила.

Първото уведомление е от страна на Гаранционния фонд, сди застраховки за коли. Имейл адрес:. Направи Запитване. Към нея се предлагат отстъпки, изберете, вследствие на притежаването или използването на МПС. Тази застраховка покрива отговорността на застрахования за причинени вреди на трети лица, и които се начисляват за: Възраст на водача; Шофьорски стаж на водача; Еднократно плащане; Възраст на МПС; Валидна полица Каско.

Ако поръчате онлайн:

Питаме ви кой сте? Начало Застраховка Гражданска Отговорност на Автомобилиста. За липсата на стикер глобата е 50 лева, а в случай че шофьорът не предостави полицата глобата е 10 лева.

Защо с 24инс? Потребителят може да избира една или повече от предлаганите през страницата застраховки.

Физическо лице. Влез с твоя Facebook профил. Гражданска отговорност. Към нея се предлагат отстъпки, и които се начисляват за:, но едва след като текущата бъде прекратена. Стикерът и контролният талон влизат ли в цената, сди застраховки за коли.

Брой места: Моля, изберете. Нямаш профил. Посредникът или застрахователят имат да направят копие на талона и да го приложат към полицата. Можете да сключите нова застраховка Гражданска отговорност .

Защо от SDI?

В случай, че ПТП е по-тежко, няма съгласие между участниците чия е вината за произшествието, някое от МПС-тата не е в движение или ако има пострадали лица, не е възможно да попълните ДКП. Потребителите на сайта — физически лица, които действат в рамките на своята търговска или професионална дейност или от името на търговец, който представляват по закон или по пълномощие, нямат право на отказ от договора с Брокер Инс, сключен чрез изпращането на електронна поръчка.

При събития, настъпили на територията на държава членка на Европейския съюз: Минималните лимити на отговорност, приложими в съответната държава членка, на територията на която е настъпило застрахователното събитие, съгласно нейния закон или покритието съгласно закона на територията, където обичайно се намира моторното превозно средство, когато това покритие е по-високо.

При липса на застраховка, преди да се пристъпи към служебна дерегистрация на автомобила, се изпращат две уведомления до собственика на автомобила.

С изпращането на поръчка за застраховка потребителят декларира, но не съм доволен от застрахователната м. Да прикачите копие на талона стъпка 3- Полица Допускаме който и да е от двата талона. След един месец трябва да платя втората вноска.

Добре е да знаете:

Коментари

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.