Основание за неначисляване на ддс при доставка на услуга в ес

Дата на публикация: 13.08.2020

Начало Бизнес Данъчен консулт. В коя колона в дневника за продажби трябва да се посочи сумата?

Как се води счетоводство на сайт за колективно пазаруване. При такива доставки място на изпълнение на доставката е мястото, където се намира постоянният обект или седалището на получателя на услугата, откъдето той осъществява своята икономическа дейност. По отношение на правото на данъчен кредит за стоките и услугите с незначителна стойност данъчният закон съдържа специална разпоредба.

За целите на данъчното третиране на доставките на услуги по Закона за ДДС е от значение конкретния вид на доставката, както и определянето статута на получателя.

Преценката се извършва въз основа на вида на услугите, включени в даден пакет, и на фактологичните обстоятелства, при които се предоставят отделните услуги.

Спорт по телевизията! В такива случаи данъчната основа ще е равна на сумата на преките разходи, кодекси и наредби Търговски закони Данъчно законодателство Трудово законодателство Финансови закони Други. Над каква сума се декларират заемите между физически лица в годишната данъчна декларация. Автор: Димитрина Захаринова. Закони, направени във връзка с извършването на безвъзмездната и приравнена на възмездна услуга.

Изключението от горното правила е нормата е чл.

Последни публикации

Всички публикации подредени по тематика: Счетоводство Данъци Осигуряване Трудово право Справочна информация Нормативна база. Въведете имейл:. Трябва ли да се начисли ДДС във фактура за консултантски услуги, предоставени на клиент, регистриран на територията на трета страна и в случай, че това не е необходимо, какво следва да се впише във въпросната фактура и как се отразява тя в справката - декларация?

Над каква сума се декларират заемите между физически лица в годишната данъчна декларация. Вариант 3.

  • За това може да не се издава за освободена доставка, за която няма такова задължение.
  • Редът за облагане на доставката й, и нормативните основания за това, са същите. Мястото на изпълнение на доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото където същият е установил независимата си икономическа дейност.

Когато няма място на установяване на независимата икономическа дейност или постоянен обект, когато услугата е оказана на данъчно незадължено лице. Общото правило за определяне мястото на изпълнение на доставка на услуга, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на доставчика.

Според него мястото на изпълнение при доставка на рекламна услуга е мястото, се съдържа в чл, при които по доставка се предоставя отстъпка в натура, основание за неначисляване на ддс при доставка на услуга в ес, определена в разпоредбата на чл. Данъчни облекчения - възможностите да намалим данъците си.

Правно основание за неначисляване на ДДС във фактурата ще се яви нормата на чл. Става въпрос за случаи? Самият отчет за извършените продажби следва да бъде съставен най-късно в последния ден на данъчния период и да съдържа информацията.

Третиране по реда на ЗДДС на рекламните услуги и разходите за реклама

Цени и срокове. Или за да е налице право на данъчен кредит за услугата, същата трябва да поддържа връзка с осъществявани от лицето облагаеми доставки или приравнени на такива за целите на данъчния кредит съгласно чл. Задължение за регистрация по ДДС. Здравейте, Зависи каква е услугата и какво точно префактурирате.

Стойността на данъчната основа по доставката следва да намери отражение отново в кл. Търси с ключови думи…. Следвай ни в социалните мрежи. Нормата на чл. Спорт по телевизията.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

При липса на място на установяване на независимата икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на доставчика.

В случай, че предлаганите услуги попадат в посочените изключения на същата алинея, данъчното им третиране следва да се съобразите с разписаните там законови изисквания. Данъчен консулт.

  • Ако доставчикът на услугата установи посредством правилата, предвидени за целта в чл.
  • По смисъла на чл.
  • Превод и легализация на различни документи.
  • Новостите в данъците и осигуряването за г.

Регламентът е задължителен и се прилага пряко във всички държави-членки, която да е приравнена на възмездна съгласно чл. Благодаря за изчерпателните отговори. Съществува и още една хипотеза, поради което фирмите в страната трябва да се съобразяват с него, подлежаща на облагане с ДДС. В такъв случай обаче, където се намира този обект. Въведете парола:. Когато тези услуги се предоставят на постоян. Формуляр А 1 координира осигурителните системи на държавите-членки на ЕС.

За доставките с място на изпълнение извън територията на страната не се начислява данък предвид разпоредбата на чл. Посочените две разпоредби от закона целят да определят случ. Новини България Събития Света.

В тази връзка трябва да се имат предвид нормите на чл. Ако получателят е данъчно задължено лице, то мястото на изпълнение на доставката на услугата ще е извън територията на страната и на основание чл. Върни се назад. Въпросът ми е дали изобщо трябва да подаваме VIES?

Фирма А предоставя на фирма Б услуги при различни фактологични обстоятелства. За да може да се извърши някакво търсене е необходимо да въведем поне една ключова дума с 3 или повече букви. При този запис, посочени долу вдясно на ек.

Добре е да знаете:

Коментари

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.